Regulamin & Przesyłki

 1. Klient wybierając towar z naszego sklepu zobowiązuje się do jego odbioru.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności - przelew,  oczekujemy na wpłatę i dopiero po jej otrzymaniu przystepujemy do wykonania zlecenia.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewowej i nie wpłaceniu kwoty przez 10 dni zlecenie ulega automatycznemu anulowaniu.
 4. Całość towaru jest przygotowywana pod zamówienie, czas oczekiwania od 3-10 dni roboczych ( od daty otrzymania płatności oraz projektów).
 5. W przypadku zakupu koszulek z własnym projektem, należy przesłać go na nasz serwer lub pod odpowiedni mail.
 6. Jeżeli klient posiada specjalne zniżki (np. od współpracujących portali) powinien przy podsumowaniu zlecenia użyć specjalnych kodów promocyjnych.
 7. Dla artykułów z własnym projektem klienta następuje wykluczenie możliwości zwrotu towaru , nie dotyczy to wszelkich uwag jakościowych czy ilościowych a tylko i wyłacznie dostarczonego projektu. Obowiązują ogólne warunki reklamacji jakościowej.
 8. Wszelkie prawa konsumentów, reklamacje itp. postepowania prowadzimy zgodnie z wytycznymi UOKiK
 9. Baza danych klientów została zgłoszona do GIODO zgodnie z obowiązujacymi przepisam.
 10. Reklamacje należy składać na  adres mail sklep@cooltshirt.pl
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez twórców grafik.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich w dostarczonych projaktach.

Przesyłki:

 1. Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i UPS oraz paczkomatów InPost
 2. Przesyłki pocztowe realizowane są najczęściej w piątki. Przesyłka pocztowa "idzie" do klienta 2-7 dni.
 3. Kubki nie są wysyłane "listownie"
 4. W przypadku zamówienia koszulek i kubków można je wysłać tylko przesyłką taką jak dla kubków.
 5. Przesyłki UPS, DHL,  - termin dostawy 24h + powiadomienie na maila o wysłaniu.

DROGI KLIENCIE,
Od zawsze dbamy o ochronę Twojej prywatności i stale podnosimy nasze zabezpieczenia i standardy. Jak już z
pewnością wiesz, od 25. maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady
(UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z powyższym wprowadziliśmy wymagane prawem zmiany.
Jednocześnie przypominamy, że zgody na przetwarzanie danych, które już udzieliłeś zachowują swoją ważność.
Jeżeli chcesz, nadal możesz wycofać je w dowolnym momencie!
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz w informacjach podanych poniżej.
Informujemy, że głównym administratorem danych osobowych jest F.P. Kobra z siedzibą w Nowym Tomyslu , ul. Zbaszyńska 20/1.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się w sprawie danych osobowych pod adresem email: grzegorz@kobra.poznan.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez FP Kobra. w szczególności:
1. Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w RODO*) w celu:
a. Przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika,
informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, reklamacji
i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
a. Marketingu bezpośredniego produktów u usług  FP Kobra
Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 1. Lit. b) niniejszej umowy może być realizowany przez  FP Kobra . za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail, oraz telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych tj. telefon.
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.P. Kobra (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f)
RODO*) w celu:
a. Marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
b. Organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów oraz innych akcji marketingowych;
c. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu zawarcia i wykonania procesu sprzedażowego (umowa
sprzedaży, dokumenty handlowe) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą
przechowywane przez okres trwania procesu sprzedażowego, a po jego zakończeniu przez okres
niezbędny do:
a. Posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji);
b. Wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych);
c. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń leżących w interesie F.P. Kobra
1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług
F.P. Kobra na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu
wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (unsubskrypcja newslettera, prośba o usuniecie
danych osobowych z bazy);
1. Dane osobowe na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz
informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania swoich danych;
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;
4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6. Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO;
Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt pod adresem email:
grzegorz@kobra.poznan.pl
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu TGL Poland Sp. z o.o.: firmy
transportowe i przewoźnicy : UPS, DHL, GLS
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Informacje o RODO i Twoich prawach w rozwinieciu.